twitter
    Aici poate fi si evenimentul sau oferta ta.Gratuit!

Saptamana Bibliotecii Adjudene, ediţia a XXXI-a
PROGRAM:

LUNI,  20 OCTOMBRIE

ora 1100
*Deschiderea Săptămânii  Bibliotecii Adjudene
ora 1130
*Toamna în culori - expoziţie de lucrări artistice, expun preşcolarii şi elevii de la Grădiniţele şi  Şcolile adjudene
ora 1330
*Cântece de toamnă   - moment artistic prezentat de corul de elevi ,,Speranta al Şc.Gim.  Ploscuţeni, îndrumaţi de prof. MONICA BENEDIC
*,,Lăcomia strică omenia”-scenetă în înterpretarea elevilor de la Cercul Parohial Rugineşti, îndrumaţi de  preot. prof. ION CIOBOTEA
ora 1400
*Vernisajul expozitiei de gravură a pictorului  adjudean VASILE ANGHELACHE – membru a Uniunii Artiştilor Plastici din România
*Conferinţa  ,, Terapia prin poezie   susţinută de  CORNELIU ANTONIU - preşedintele Filialei Sud-Est a Uniunii Scriitorilor din România
*De la plagiat la autoplagiat
Expune: scriitorul adjudean  LIVIU IOAN STOICIU -membru a Uniunii Scriitorilor din România
*Expunere - Dezbatere: Noul limbaj de lemn
Expune: poetul PAUL SPIRESCU - membru a Uniunii Scriitorilor din România


SESIUNE DE LANSĂRI DE CARTE

* Lansarea volumului ,,Vrăjmaş” al scriitorul LIVIU IOAN STOICIU
Editura Polirom, Iaşi, 2014
TUDOR CICU lansează cărţile:
 *Alergând după o himeră. Rm.-Sărat: Editura Rafet, 2014
Prezintă:  CONSTANTIN  MARAFET
*Azaplar. Bucureşti: Editura pentru Literatură, 2014
Scriitorul ADRIAN BOTEZ - membru a Uniunii Scriitorilor din România lansează volumele:
  *Cavalerii apocaliptici: psalmodieri în vârful muntelui . Rm.-Sărat: Editura Rafet, 2014
Prezintă: PAUL SPIRESCU
  *Dosoftei-vestitorul lui Eminescu. Rm.-Sărat: Editura Rafet, 2014
Prezintă: preot. FUSARU DODICĂ

*Revista Contraatac nr. 32,  Adjud
Prezintă: ADRIAN BOTEZ
*Recital de poezie în lectura membrilor Cenaclului ,,Contraatac” de la Colegiul Tehnic ,,Ghe. Balş” Adjud
*Lansarea cărtii:  Opera Omnia. Focşani:  Editura Salonul Literar, 2014
Autor : CULIŢĂ UŞURELU
Prezintă: LIVIU IOAN STOICIU şi PAUL SPIRESCU
*Recital de poezie în lectura invitaţilor
 
Invitaţi: Calistrat Costin, Constantin Toma, Virgil Ursu Munceleanu,  Ion Croitoru, Marin Moscu, Violeta Mihăeş, Janine Vladislav, Răileanu Virgil, George Pătrăşcanu, Ionel Marin, Marian Mitrofan, Marian Drăghici , Alina Albeiu, Ion Ciobotea,  Elena Botez

MARŢI,  21 OCTOMBRIE

SESIUNE DE LANSĂRI DE CARTE
ora 1330
*Sesiune de informare şi documentare
Participă: elevii de la Sc. ,,Mihail Armencea”, prof. coordonator LUMINIŢA  LUNGU
*Lansarea antologiei : În constelaţia fiinţei.  Orăştie: Editura Emma, 2014
Autor: IONEL MARIN
Prezintă:  ION CROITORU şi MICHAELA ORESCU
GHEORGHE STROIA lansează volumele :
*Albastru glas de inger : versuri. Bucuresti, Ed. Anamarol,  2014;
 *Scent of linden tree : versuri , trad. in lb. engleza John Edward Gardner,
Adjud: Armonii Culturale, 2014 ;
*Zodia luminii  : duplex eseistico-publicistic, Adjud: Armonii Culturale, 2014.
Prezintă: ION CROITORU

MIERCURI,  22  OCTOMBRIE
ora 1230
*Mărturisirea credinţei strămoşeşti - expoziţie de grafică, pictură şi  icoane    expun elevii de la Cercul Parohial Rugineşti, îndrumaţi de  preot. prof. ION CIOBOTEA
ora 1330
Scriitorul ION CROITORU  lansează volumul:
*   IQ  oscilant : catrene umoristice. Adjud: Editura Armonii Culturale, 2014
Prezintă: IONEL MARIN şi GHEORGHE STROIA

JOI,  23 OCTOMBRIE
ora 1100
* În lumea poveştilor  -moment artistic prezentat de elevii   cls. a IV-a de la Şc. ,,Princepele Radu” Adjud, îndrumaţi de  prof. FLORENTINA COSTACHE
ora 1130
*Întâlnire cu scriitorii Editurii NEMIRA şi Revista Ştiinţă şi Tehnică
Scriitorul ALEXANDRU MIRONOV lansează volumele:
* Lumea – după-  Google. Bucureşti: Nemira Publishing House,  2013
*Almanah  Anticipaţia 2014
ora 1400
Simpozionul ,,Fitoterapia medicina omului
Participă: dr.ing. IULIANA BARBU

VINERI, 24 OCTOMBRIE
ora 1030
*Atelier de toamnă - expoziţie de lucrări artizanale realizate de copiii de la CARTHA  Adjud - Fundaţia Pro Armonia Focşani
ora 1100
*Un balon  de cultură - campanie de promovarea lecturii cu participarea elevilor de la Liceul ,,Emil Botta" şi Clubul Copiilor Adjud, coordonaţi de prof.: IONEL AVRAM,  LUMINIŢA LUNGU şi  PETRE VALEA
ora 1130
* Călătorie în jurul lumii - vizionare colectivă. Sala multimedia

SÂMBĂTĂ,  25 OCTOMBRIE
ora 1000
*Cartea  de geografie – expoziţie de carte veche expune
 prof. dr. NICOLAE DAMIAN
ora 1100
*Simpozion interjudeţean  ,, Valentele educaţiei rutiere”
Participă:  cadre didactice şi elevi
 Coordonator: prof. ing. PETRE VALEA
 
DUMINICA,  2 6 OCTOMBRIE
ora 1000
Anul  2014 – ANUL  BRÂNCOVEANU   - expoziţie  de carte
ora 1100
* Biblioteca copiilor - expun utilizatorii de la Clubul de pictură al Bibliotecii Municipale Adjud
ora 1200
*Expoziţie de icoane realizate de elevii Colegiului Tehnic ,,Ghe. Balş’’, îndrumaţi de prof. ALINA ALBEIU
ora 1230
*Atelier de toamnă -expoziţie  de lucrări artizanale realizate de copiii de la CHARTA Adjud- Fundatia Pro Armonia Adjud


PARTENERI  MEDIA:

* Revista CONTRAATAC,  Adjud
* Revista ANTARES,  Galaţi
* Revista SALONUL  LITERAR, Odobeşti
*Revista BOGDANIA  Focşani
*Revista ARMONII CULTURALE Adjud
* Ziarul de Vrancea
* Monitorul de Vrancea
* Radio Iaşi
* TV Atlas
* http://evenimentefocsani.blogspot.ro