twitter
    Aici poate fi si evenimentul sau oferta ta.Gratuit!

Cursuri de formare profesională pentru bibliotecarii vrânceni


În perioada 02.12 – 11.12. 2014, Biblioteca Judeteană Vrancea si Filiala ANBPR Vrancea împreună cu Centrul de Formare şi Dezvoltare Profesională al ANBPR  (Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România ) organizează  Cursuri de formare profesională pentru bibliotecari,  respectiv Dezvoltarea Serviciilor de Bibliotecă (DSB) ce vor avea următoarea  structură:  cultura informaţiei, managementul serviciilor, servicii moderne (servicii de referinţe, organizarea de manifestări, organizarea cursurilor pentru utlizatori, servicii support pentru comunicarea on line, servicii speciale), tipologia reţelelor sociale, identificarea utilizatorilor locali şi atragerea acestora, identificarea nevoilor de informare locale, crearea reţelelor locale specializate.
 
În acest context vor fi prezente la Focsani doamna Silvia Nestorescu, coordonatorul serviciului de Formare profesională din cadrul ANBPR si doamna Corina Ciuraru, lector ANBPR.
Cursurile vor fi urmate de Ateliere de lucru cu  tematicile: Bibliotecarul 2.0. Modele comportamentale si Bibliotecarul – animator cultural (organizarea expoziţiilor, a evenimentelor, promovarea evenimentelor).
Programele se bazează pe metode interactive, moderne, numeroase aplicaţii practice şi exerciţii oferind participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele în domeniul comunicării, al lucrului în echipă, al stabilirii rolului de animator cultural în comunitate.
Pornind de la nevoile de formare si perfectionare ale personalului din mediul bibliotecar, ANBPR vine cu această ofertă de formare în sprijinul bibliotecarilor din toate categoriile de biblioteci publice, în vederea dezvoltării si promovării serviciilor moderne în bibliotecile contemporane. La aceste cursuri vor participa bibliotecari de la Biblioteca Judeteană Vrancea si de la bibliotecile publice din judetul Vrancea, membri ai  Filialei ANBPR Vrancea –( bibliotecar Claudia Hanganu, presedinte Filiala ANBPR Vrancea).
Cursurile vor avea loc la Biblioteca Judeteană “Duiliu Zamfirescu”Vrancea în intervalul orar  9-17.

În această perioadă,  programul cu publicul la sectiile bibliotecii va fi următorul:
•    Sediul central, Str. M. Kogălniceanu,  nr. 13: 8,30 – 16,00      (tel.0237 214562)
•    Sectia pentru copii si tineret, str. N.Titulescu, nr.12: 8,30-16,00 (tel.0237 626646)
•    Filiala Sud – Închis
•    Sala lectură si Internet, Str. Mr. Gh. Sava,  nr.4: 8,30 – 19,00 (tel. 0237 231161)
 
Vor fi oferite informatii  si prelungiri  ale termenelor de împrumut  la numerele de telefon mai sus mentionate si la  adresa de e-mail: cititori@bjvrancea.ro.NOTĂ: Centrul de Formare şi Dezvoltare Profesională  (CFDP) al ANBPR, în buna tradiţie a formării specialiştilor din domeniul infodocumentar, oferă programe acreditate de calificare şi dezvoltare profesională în biblioteconomie şi ştiinţele informării, cursuri de perfectionare a personalului în domeniile managementului şi tehnologiilor informaţiei, al marketingului serviciilor şi produselor de biliotecă. CFDP organizează  programe importante la nivel naţional şi local pentru calificarea şi perfecţionarea personalului, workshopuri destinate actualizării cunoştinţelor şi diseminării bunelor practici pentru bibliotecari din sistemul bibliotecilor publice, universitare, şcolare, şomeri si alte categorii.