twitter
    Aici poate fi si evenimentul sau oferta ta.Gratuit!

Rezonante - Expozitie de Arta Contemporana @ Galeriile de Arta Focsani


Rezonante - Expozitie de Arta Contemporana 
Vineri, 8 mai 2015, ora 15:00


ÎN MEMORIA UNUI MARE SCULPTOR
Ediția din acest an a generosului proiect expozițional pe care inițiatorul său, pictorul Liviu Nedelcu, îl derulează periodic la Galeriile de Artă din Focșani și, uneori, în București, în galeriile U.A.P., stă sub semnul prieteniei, al solidarității de breaslă dar, mai ales, al dorinței de a ilumina și de a fixa valorile autentice ale artei contemporane.
În fiecare an ne despărțim de artiști români dintre cei mai importanți, în plină forță creatoare, chemați, unul după altul, la Dumnezeu.
În 2014 ne-a părăsit, neașteptat, după Alexandru Nancu și Alexandru Ciutureanu, un alt sculptor irepetabil: Alexandru Grosu. În memoria lui are loc, de această dată, ediția 2015 a proiectului „Rezonanțe”, reunind șaptesprezece artiști, pictori, graficieni și sculptori, din generații diferite, într-un spectacol vizual de înaltă ținută artistică. Numele consacrat al fiecăruia dintre ei, fie că se mai află încă aici, fie că e pomenit în Patria Cerească, se adaugă celorlalte, strângându-se cu toate, acum, într-un buchet bogat de forme și culori, în jurul numelui de neuitat al lui Alexandru Grosu.
Era firesc ca un sculptor să fie omagiat, îndeosebi, de sculptori, astfel că în actuala expoziție, zece dintre participanți sunt reprezentanți ai breslei. De la Ion Iancuț, veteranul grupului, și până la Marian Petre, cel mai tânăr dintre sculptorii expozanți, o largă paletă de viziuni și tehnici se coagulează într-o reală sinteză a abordărilor tridimensionale contemporane.
În creația lui Alexandru Grosu, moștenirea și influența tradiției s-au conjugat cu o viziune modernă, integratoare. Personalitate puternică, inimitabilă, artistul a expolatat cu inteligență, umor și inspirație lemnul, piatra și bronzul în lucrări dinamice, ”aerospațiale”, menite uneori să contrarieze gravitația dar, în același timp să transmită un puternic mesaj vizual și ideatic .
Alături de Alexandru Grosu, în expoziție, rezonează cu forță lucrările semnate de Alexandru Ciutureanu ( ”artizan” inspirat al lemnului), Alexandru Nancu ( căutător al esențelor lumii nevăzute), Mircea Roman (făuritor de personaje-simbol, cu trimitere la arta arhaică, tratate în spirit postmodern), Liviu Rusu (un geometru apt de inspirate stilizări ale formei organice), Aurel Vlad (portretist al individului sau al mulțimii, surprinse în plin dramatism al condiției umane), Gheorghe Zărnescu (subtil căutător al sensurilor primordiale), Ion Iancuț (sculptor preocupat de marile teme, spiritualitatea și istoria, în lucrări cu accentuate valențe simbolice), Ilie Bostan (artist al formelor dinamice și dramatice), Marian Petre (iscusit plăsmuitor de personaje ce întruchipează cuplul ca germene al vieții)
și Octav Mardale (spirit neliniștit ce-și transpune în forme tridimensionale întrebările și căutările).
Discursul vizual al celor unsprezece sculptori este completat parietal prin lucrările de pictură semnate de Marin Gherasim (pictor al vastei simbolisticii creștine, tratate în spirit iconic), Ilie Boca (inimitabil colorist și creator al unui univers cu rădăcini puternice în tradiție), Ștefan Pelmuș (pictor-narator, creator de lucrări cu valoare de anamneză, puternic ancorate în spiritualitate), Liviu Nedelcu (gestualist cu mai noi tentații spre expresionism, pictor al tușelor largi și al contrastelor cromatice puternice) și Adrian Chira (un gestualist mai interiorizat și mai reținut, dar cu expresii plastice de mare impact).
Graficianul Mihai Chiuaru, artist înzestrat cu reală forță de surprindere a detaliului esențial, din universul vizibil, se alătură grupului prin lucrările sale ce suprapun imaginile asemenea unui palimpsest.
Neputincioși în fața morții, ca toți ceilalți oameni, artiștii au, totuși, privilegiul de a-și lăsa amintirea și numele în operă. Depinde, însă, de cei rămași, să le valorifice creația și să le păstreze nemuritoare amintirea. Gestul lui Liviu Nedelcu și al confraților săi, întreprins în memoria lui Alexandru Grosu, rămâne, de aceea, exemplar.


Luiza BARCAN