twitter
    Aici poate fi si evenimentul sau oferta ta.Gratuit!

Donatii de exceptie la Biblioteca Judeteană Vrancea


Pentru că si cărtile au o soartă a lor, cum s-a spus din vechime, câteva publicatii, astăzi rare, au poposit din Bucuresti la Focsani, din bibliotecile unor oameni generosi si iubitori de cultură, spre a fi donate bibliotecii noastre si cititorilor vrânceni.

Astfel, printre alte donatii, vor completa si mai ales vor creste valoarea fondului nostru de carte, colectia completă Bilete de papagal, director Tudor Arghezi, anul 1928/1930 – nr. 1-477, seria nouă a aceleiasi publicatii, 33 de numere, cărora li se adaugă si alte editoriale, cum sunt: Albina Vol. 1+2, 60 de numere, din perioada 1902-1916, Revista scriitoarelor şi scriitorilor români , 43 de numere, din perioada 1929-1940 si 4 numere din Viaţa Basarabiei, din anii 1937-1938). De asemenea, a fost donat bibliotecii noastre, un set de scrisori inedite cuprinzând: I.D Sârbu către Leon Kalustian – 4 scrisori (o scrisoare este sub forma unei copii dactilografiate), două scrisori Cella Delavrancea către familia Kalustian si către Getta Cantuniari, Emil Prager către Leon Kalustian – o scrisoare si Nicolae Carandino către Leon Kalustian – o scrisoare. 

Acestora li se adaugă volumul Augustin Z.N Pop,  Mărturia documentelor de la vechile tiparniţe româneşti la Nicolae Labiş, care contine pe pagina de gardă o dedicaţie către Leon Kalustian şi familia sa, din partea autorului, semnată la 12 martie 1985. În volum este şi un bilet scris pe ½  hârtie A4 dictando, adresat lui Leon Kalustian, cu semnătură indescifrabilă.

Aceste donatii sunt destinate Fondului Leon Kalustian, vor intra în procesul de prelucrare si circulatie, conform regulamentelor bibliotecii.

Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea îşi exprimă aleasa recunoştinţă faţă de domnul Radu Traian şi domnul Ioan Codreanu, pentru gestul de generozitate manifestat prin donaţia materialelor documentare de excepţie menţionate mai sus, destinate Fondului Leon Kalustian, şi pentru solidaritatea culturală dovedită cu acest prilej.