twitter
    Aici poate fi si evenimentul sau oferta ta.Gratuit!

Cursuri Postuniversitare in domeniul Protectiei Mediului @ Focsani


Începând din acest an, Universitatea 'Transilvania' din Brasov organizează Programul postuniversitar de formare si dezvoltare profesională continuă ”Poluarea, Protectia  Managementul Mediului” si în municipiul Focșani, în colaborare cu Divori Prest SRL.


Programul  este adresat absolvenților învățământului superior, indiferent de profilul facultății absolvite. 

Durata studiilor este de 586 ore, echivalentul a 60 de credite transferabile (28 săptămâni). Taxa de înscriere este de 200 lei, iar taxa de studii este de 3.500 lei (se poate plăti și în 4 rate). 

Disciplinele cuprinse în Planul de învățământ sunt: Poluarea mediului. Energie și mediu; Protecția atmosferei; Protecția apei. Epurarea apelor uzate; Protecția solului; Monitorizarea mediului; Managementul deşeurilor solide, lichide și gazoase; Managementul mediului conform ISO 14001; Auditul mediului conform ISO 19011; Politici și strategii de mediu; Dreptul și legislația mediului; Meteorologie și climatologie; Tehnologii curate în protecția mediului; Protecția biodiversității. Răspunderea juridică pentru daunele aduse mediului; Securitatea și sănătatea în medii cu grad ridicat de risc; Radioprotecția mediului; Sisteme de energii regenerabile; Managementul proiectelor de mediu; Procedee de prevenire și combatere a poluării industriale; Informatica aplicată în monitorizarea mediului; Ecologia locului de muncă; Autorități și mecanisme de decizie în domeniul protecţiei mediului. 

Activităţile se vor desfășura la sediul Divori Prest SRL din Focșani, str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 4, județul Vrancea, la sfârșitul săptămânii, în general în zilele de vineri (după orele 16:00), sâmbăta și duminica. 

Sesiunea de înscriere a fost prelungită până în data de 30 noiembrie 2013. Numărul maxim de cursanți: 36. 

Informații suplimentare privind înscrierea și realizarea dosarului pentru înscriere se pot obține la sediul DIVORI PREST SRL, persoană de contact drd. ing. jr. Iuliana Fechete, tel: 0722322239, e-mail: iuliana.fechete@divori.ro.