twitter
    Aici poate fi si evenimentul sau oferta ta.Gratuit!

CURSURI GRATUITE cu certificare ANC in luna mai la Focsani!


CURSURI GRATUITE  cu certificare ANC in luna mai la Focsani! Proiect european  finantat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN! Inscrieri la  0727 010 467 sau pe email la odetaro@yahoo.com (Odette Irimiea).

Curs 1. Competente antreprenoriale - studii medii si superioare
Curs 2. Manager de produs - studii superioare
Curs 3. Manager de inovare - studii superioare
Curs 4. Manager imbunatatire procese - studii superioare
Curs 5. Manager de proiect - studii superioare
Curs 6. Manager resurse umane - studii superioare

Cursantii selectati pot proveni doar din judetul VRANCEA, din firme IMM sau intreprinderi mari, indiferent daca sunt zona urbana sau rurala, sau pot fi ei insisi antreprenori. Atentie sunt acceptate doar firme cu coduri CAEN eligibile autorizate!!! Atasez lista coduri CAEN autorizate! 

PROIECT: RESURSE UMANE SI AFACERI COMPETITIVE IN REGIUNILE SUD-EST
Implementat de SC PUBLIC CREATION SRL

Proiectul este finantat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi Obiectivul specific 3.8: Creşterea numarului de angajaţi care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC(Strategia Națională pentru Competitivitate)/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI(Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020)

In principiu, este vorba despre 6 cursuri, toate gratuite, toate cu certificare ANC (Autoritatea Nationala a Calificarilor, fost CNFPA (Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării):

Se vor cere de la cursantii fermi documentele personale in copie: CI, Certificat de nastere, Diploma de studii, adeverinta de angajat intr-unul din posturile eligibile; pentru firma: CUI si Certificat constatator ONRC care sa ateste ca are autorizat ca si CAEN principal sau secundar unul dintre codurile eligibile.

Se considera inscrisa persoana care ne furnizeaza direct sau pe mail aceste documente completate, pentru a putea demara organizarea cursului si stbilirea perioadei.