twitter
    Aici poate fi si evenimentul sau oferta ta.Gratuit!

Proiect cultural finanțat de Administrația Fondului Cultural Național -Măștile, oglindă a realității-Aurora Independent Film, în parteneriat cu Direcția Judeteana pentru Cultură Vrancea, a câștigat proiectul cultural intitulat ”Măștile, oglindă a realității”, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, proiect ce își propune abordarea unui subiect puțin cunoscut de către publicul larg, realizarea măștilor tradiționale românești, cu ajutorul tehnicilor tradiționale, precum și prezentarea practicilor legate de acestea.

Masca se folosește la înmormântări, așa cum dictează obiceiul numit Chipărușul, un joc de priveghi cu mascați numiți uncheși, care se conserva în Munții Vrancei, în comuna Nereju.

Mecanismele de păstrare și transmitere a obiceiurilor răspund exclusiv necesităților de exprimare ale mentalității comunităților actuale ca un mecanism de conservare și impunere a normelor vieții tradiționale, activat cu precădere în momentele festive și în cele funerare. În cazul dansului funerar al Chipărușului, se remarcă finalitatea surprinzătoare a acestui obicei cu măști, aceea de a înveseli asistența îndurerată a mortului.

Lansarea filmului documentar va avea loc în data de 17 octombrie 2017, ora 12.00, la sediul Directiei Judetene de Cultură Vrancea de Ziua Patrimoniului Imaterial. Proiecția filmului documentar va avea loc, de la ora 16.30 la Cinematograful ”Balada” (sediul Ansamblului Folcloric Țara Vrancei) din municipiul Focșani.

De asemenea, filmul va fi proiectat și în mediul rural, (comuna Nereju) si va avea un caracter interactiv și educativ, în sensul împărtășirii tainelor acestui meșteșug, a prezentării meșteșugarilor și a practicilor aferente.

Masa rotundă ce va urma acestor proiecții, precum și aportul nemijlocit al meșterilor, precum și al specialiștilor (etnografi, antropologi) va asigura o altă dimensiune a acestui dialog.
Prin proiect se va realiza un website dedicat care va fi un portal al meșteșugurilor tradiționale, al tehnicilor și al obiceiurilor aferente.

Un alt deziderat al proiectului este realizarea bazei de date ce va repertoria meșterii practicanți ai acestui meșteșug, detalii ale produselor faurite de acestia cat si documentarea etnologică aferenta cu scopul de a ajuta la promovarea acestui meșteșug tradițional, parte a patrimoniului imaterial, privit în cadrul proiectului într-o abordare interdisciplinară, în căutare de audiențe noi.